ترجمه Shunter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تغيير مسير دهنده‌. می باشد

Shunter به چه معناست و Shunter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shunter

تغيير مسير دهنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تغيير مسير دهنده‌., ترجمه تغيير مسير دهنده‌., کلمات شبیه تغيير مسير دهنده‌.
دانلود فایل ها