ترجمه Shy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رم‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرت‌ كردن‌ , در فارسی : ازجا پريدن‌.

Shy به چه معناست و Shy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shy

رم‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رم‌ كردن‌, ترجمه رم‌ كردن‌, کلمات شبیه رم‌ كردن‌ , پرت‌ كردن‌ به لاتین , ازجا پريدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها