خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48768 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('48768','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48768 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shy به فارسی

ترجمه Shy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رم‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرت‌ كردن‌ , در فارسی : ازجا پريدن‌.

Shy به چه معناست و Shy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shy

رم‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رم‌ كردن‌, ترجمه رم‌ كردن‌, کلمات شبیه رم‌ كردن‌ , پرت‌ كردن‌ به لاتین , ازجا پريدن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: