ترجمه Shy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خجالتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كمرو , در فارسی : رموك‌ , به فارسی : ترسو , سایر ترجمه ها : مواظ‌ب‌ ازمايش‌ , پرتاب‌

Shy به چه معناست و Shy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shy

خجالتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خجالتي‌, ترجمه خجالتي‌, کلمات شبیه خجالتي‌ , كمرو به لاتین , رموك‌ به لاتین , ترسو خارجی , مواظ‌ب‌ در زبان , ازمايش‌انگلیسی , پرتاب‌
دانلود فایل ها