ترجمه Siamese در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهل‌ كشور سيام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهل‌ كشور تايلند(dnaliaht).

Siamese به چه معناست و Siamese یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Siamese

اهل‌ كشور سيام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اهل‌ كشور سيام‌, ترجمه اهل‌ كشور سيام‌, کلمات شبیه اهل‌ كشور سيام‌ , اهل‌ كشور تايلند(dnaliaht). به لاتین
دانلود فایل ها