ترجمه Sic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hcus=) چنين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (.vda&.tv): جستجوكردن‌ , در فارسی : علامت‌ چاپي‌

Sic به چه معناست و Sic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sic

(hcus=) چنين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (hcus=) چنين‌, ترجمه (hcus=) چنين‌, کلمات شبیه (hcus=) چنين‌ , (.vda&.tv): جستجوكردن‌ به لاتین , علامت‌ چاپي‌ به لاتین
دانلود فایل ها