ترجمه Sick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چنين‌ نوشته‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برانگيختن‌.

Sick به چه معناست و Sick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sick

چنين‌ نوشته‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چنين‌ نوشته‌ شده‌, ترجمه چنين‌ نوشته‌ شده‌, کلمات شبیه چنين‌ نوشته‌ شده‌ , برانگيختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها