ترجمه Sickbed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تخت‌ مريض‌ يا بيمارستان‌. می باشد

Sickbed به چه معناست و Sickbed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sickbed

تخت‌ مريض‌ يا بيمارستان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تخت‌ مريض‌ يا بيمارستان‌., ترجمه تخت‌ مريض‌ يا بيمارستان‌., کلمات شبیه تخت‌ مريض‌ يا بيمارستان‌.
دانلود فایل ها