ترجمه Sickly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيمار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناخوش‌ , در فارسی : ناتوان‌ , به فارسی : رنجور.

Sickly به چه معناست و Sickly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sickly

بيمار به خارجی , ریشه انگلیسی بيمار, ترجمه بيمار, کلمات شبیه بيمار , ناخوش‌ به لاتین , ناتوان‌ به لاتین , رنجور. خارجی
دانلود فایل ها