ترجمه Sickroom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتاق‌ بيمار. می باشد

Sickroom به چه معناست و Sickroom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sickroom

اتاق‌ بيمار. به خارجی , ریشه انگلیسی اتاق‌ بيمار., ترجمه اتاق‌ بيمار., کلمات شبیه اتاق‌ بيمار.
دانلود فایل ها