ترجمه Side Dish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گذارند). می باشد

Side Dish به چه معناست و Side Dish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Side Dish

گذارند). به خارجی , ریشه انگلیسی گذارند)., ترجمه گذارند)., کلمات شبیه گذارند).
دانلود فایل ها