ترجمه Side Issue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موضوع‌فرعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسئله‌ فرعي‌.

Side Issue به چه معناست و Side Issue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Side Issue

موضوع‌فرعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موضوع‌فرعي‌, ترجمه موضوع‌فرعي‌, کلمات شبیه موضوع‌فرعي‌ , مسئله‌ فرعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها