ترجمه Side View در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمرخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از پهلو.

Side View به چه معناست و Side View یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Side View

نيمرخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيمرخ‌, ترجمه نيمرخ‌, کلمات شبیه نيمرخ‌ , از پهلو. به لاتین
دانلود فایل ها