ترجمه Sideline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌وط‌ ط‌رفين‌ ميدان‌ بازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از بازي‌ يا معركه‌ خارج‌ كردن‌

Sideline به چه معناست و Sideline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sideline

خط‌وط‌ ط‌رفين‌ ميدان‌ بازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌وط‌ ط‌رفين‌ ميدان‌ بازي‌, ترجمه خط‌وط‌ ط‌رفين‌ ميدان‌ بازي‌, کلمات شبیه خط‌وط‌ ط‌رفين‌ ميدان‌ بازي‌ , از بازي‌ يا معركه‌ خارج‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها