ترجمه Sideshow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمايش‌ فرعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موضوع‌ فرعي‌ , در فارسی : انحراف‌ اتفاقي‌.

Sideshow به چه معناست و Sideshow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sideshow

نمايش‌ فرعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمايش‌ فرعي‌, ترجمه نمايش‌ فرعي‌, کلمات شبیه نمايش‌ فرعي‌ , موضوع‌ فرعي‌ به لاتین , انحراف‌ اتفاقي‌. به لاتین
دانلود فایل ها