ترجمه Sidesplitting در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وغيره‌). می باشد

Sidesplitting به چه معناست و Sidesplitting یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sidesplitting

وغيره‌). به خارجی , ریشه انگلیسی وغيره‌)., ترجمه وغيره‌)., کلمات شبیه وغيره‌).
دانلود فایل ها