ترجمه Sidestroke در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شناي‌ پهلو. می باشد

Sidestroke به چه معناست و Sidestroke یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sidestroke

شناي‌ پهلو. به خارجی , ریشه انگلیسی شناي‌ پهلو., ترجمه شناي‌ پهلو., کلمات شبیه شناي‌ پهلو.
دانلود فایل ها