ترجمه Sideway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير مستقيم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌ ط‌رفه‌ , در فارسی : فرعي‌ , به فارسی : از پهلو.

Sideway به چه معناست و Sideway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sideway

غير مستقيم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غير مستقيم‌, ترجمه غير مستقيم‌, کلمات شبیه غير مستقيم‌ , يك‌ ط‌رفه‌ به لاتین , فرعي‌ به لاتین , از پهلو. خارجی
دانلود فایل ها