ترجمه Sierra در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رشته‌ كوه‌ تيز ودندانه‌دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رشته‌ جبال‌ تيز ودندانه‌دار.

Sierra به چه معناست و Sierra یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sierra

رشته‌ كوه‌ تيز ودندانه‌دار به خارجی , ریشه انگلیسی رشته‌ كوه‌ تيز ودندانه‌دار, ترجمه رشته‌ كوه‌ تيز ودندانه‌دار, کلمات شبیه رشته‌ كوه‌ تيز ودندانه‌دار , رشته‌ جبال‌ تيز ودندانه‌دار. به لاتین
دانلود فایل ها