ترجمه Sifter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الك‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بوجار.

Sifter به چه معناست و Sifter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sifter

الك‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الك‌ كننده‌, ترجمه الك‌ كننده‌, کلمات شبیه الك‌ كننده‌ , بوجار. به لاتین
دانلود فایل ها