ترجمه Sight Read در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قبلي‌اجراكردن‌(موسيقي‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : في‌ البداهه‌ خواندن‌ يا اجرا

Sight Read به چه معناست و Sight Read یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sight Read

قبلي‌اجراكردن‌(موسيقي‌) به خارجی , ریشه انگلیسی قبلي‌اجراكردن‌(موسيقي‌), ترجمه قبلي‌اجراكردن‌(موسيقي‌), کلمات شبیه قبلي‌اجراكردن‌(موسيقي‌) , في‌ البداهه‌ خواندن‌ يا اجرا به لاتین
دانلود فایل ها