ترجمه Signallzation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علامت‌ گذاري‌. می باشد

Signallzation به چه معناست و Signallzation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Signallzation

علامت‌ گذاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی علامت‌ گذاري‌., ترجمه علامت‌ گذاري‌., کلمات شبیه علامت‌ گذاري‌.
دانلود فایل ها