ترجمه Signatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امضاء كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صاحب‌ امضاء , در فارسی : امضايي‌.

Signatory به چه معناست و Signatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Signatory

امضاء كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امضاء كننده‌, ترجمه امضاء كننده‌, کلمات شبیه امضاء كننده‌ , صاحب‌ امضاء به لاتین , امضايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها