ترجمه Signer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امضاء كننده‌. می باشد

Signer به چه معناست و Signer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Signer

امضاء كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی امضاء كننده‌., ترجمه امضاء كننده‌., کلمات شبیه امضاء كننده‌.
دانلود فایل ها