ترجمه Significance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهميت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معني‌.

Significance به چه معناست و Significance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Significance

اهميت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اهميت‌, ترجمه اهميت‌, کلمات شبیه اهميت‌ , معني‌. به لاتین
دانلود فایل ها