ترجمه Significance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقصود , در فارسی : مفاد , به فارسی : مفهوم‌ , سایر ترجمه ها : اهميت‌ قدر.

Significance به چه معناست و Significance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Significance

معني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معني‌, ترجمه معني‌, کلمات شبیه معني‌ , مقصود به لاتین , مفاد به لاتین , مفهوم‌ خارجی , اهميت‌ در زبان , قدر.انگلیسی
دانلود فایل ها