ترجمه Significant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر معني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مهم‌ , در فارسی : قابل‌ توجه‌ , به فارسی : حاكي‌ از , سایر ترجمه ها : عمده‌.

Significant به چه معناست و Significant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Significant

پر معني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پر معني‌, ترجمه پر معني‌, کلمات شبیه پر معني‌ , مهم‌ به لاتین , قابل‌ توجه‌ به لاتین , حاكي‌ از خارجی , عمده‌. در زبان
دانلود فایل ها