ترجمه Signora در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ايتاليا) بانوي‌ محترمه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خانم‌.

Signora به چه معناست و Signora یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Signora

(ايتاليا) بانوي‌ محترمه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ايتاليا) بانوي‌ محترمه‌, ترجمه (ايتاليا) بانوي‌ محترمه‌, کلمات شبیه (ايتاليا) بانوي‌ محترمه‌ , خانم‌. به لاتین
دانلود فایل ها