ترجمه Silage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علف‌ تازه‌ مانده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قصيل‌ سبز.

Silage به چه معناست و Silage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Silage

علف‌ تازه‌ مانده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی علف‌ تازه‌ مانده‌, ترجمه علف‌ تازه‌ مانده‌, کلمات شبیه علف‌ تازه‌ مانده‌ , قصيل‌ سبز. به لاتین
دانلود فایل ها