ترجمه Silence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارام‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاموش‌ شدن‌.

Silence به چه معناست و Silence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Silence

ارام‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ارام‌ كردن‌, ترجمه ارام‌ كردن‌, کلمات شبیه ارام‌ كردن‌ , خاموش‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها