ترجمه Silencer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاموش‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرونشاننده‌ , در فارسی : ساكت‌ كننده‌ , به فارسی : صدا خفه‌ كن‌.

Silencer به چه معناست و Silencer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Silencer

خاموش‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خاموش‌ كننده‌, ترجمه خاموش‌ كننده‌, کلمات شبیه خاموش‌ كننده‌ , فرونشاننده‌ به لاتین , ساكت‌ كننده‌ به لاتین , صدا خفه‌ كن‌. خارجی
دانلود فایل ها