ترجمه Silhouette در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمرخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيمرخ‌ هر چيزي‌ برنگ‌ سياه‌ يا برنگ‌ يكدست‌

Silhouette به چه معناست و Silhouette یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Silhouette

نيمرخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيمرخ‌, ترجمه نيمرخ‌, کلمات شبیه نيمرخ‌ , نيمرخ‌ هر چيزي‌ برنگ‌ سياه‌ يا برنگ‌ يكدست‌ به لاتین
دانلود فایل ها