ترجمه Silicic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشتق‌ از سيليس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيليس‌ دار , در فارسی : داراي‌ سيليكون‌.

Silicic به چه معناست و Silicic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Silicic

مشتق‌ از سيليس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مشتق‌ از سيليس‌, ترجمه مشتق‌ از سيليس‌, کلمات شبیه مشتق‌ از سيليس‌ , سيليس‌ دار به لاتین , داراي‌ سيليكون‌. به لاتین
دانلود فایل ها