ترجمه Siliciferous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ سيليس‌ يا سيليكون‌ زياد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايجاد كننده‌ سيليكون‌.

Siliciferous به چه معناست و Siliciferous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Siliciferous

داراي‌ سيليس‌ يا سيليكون‌ زياد به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ سيليس‌ يا سيليكون‌ زياد, ترجمه داراي‌ سيليس‌ يا سيليكون‌ زياد, کلمات شبیه داراي‌ سيليس‌ يا سيليكون‌ زياد , ايجاد كننده‌ سيليكون‌. به لاتین
دانلود فایل ها