ترجمه Silicon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) سيليكون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيليسيوم‌ , در فارسی : عنصر شش‌ بنياني‌.

Silicon به چه معناست و Silicon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Silicon

(ش‌.) سيليكون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) سيليكون‌, ترجمه (ش‌.) سيليكون‌, کلمات شبیه (ش‌.) سيليكون‌ , سيليسيوم‌ به لاتین , عنصر شش‌ بنياني‌. به لاتین
دانلود فایل ها