ترجمه Silver Plate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقره‌ اندود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اب‌ نقره‌ , در فارسی : ظ‌رف‌ نقره‌ , به فارسی : بانقره‌ اندودن‌.

Silver Plate به چه معناست و Silver Plate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Silver Plate

نقره‌ اندود به خارجی , ریشه انگلیسی نقره‌ اندود, ترجمه نقره‌ اندود, کلمات شبیه نقره‌ اندود , اب‌ نقره‌ به لاتین , ظ‌رف‌ نقره‌ به لاتین , بانقره‌ اندودن‌. خارجی
دانلود فایل ها