ترجمه Similarity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشابه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشابهت‌ , در فارسی : مانند بودن‌ , به فارسی : همگونگي‌.

Similarity به چه معناست و Similarity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Similarity

تشابه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تشابه‌, ترجمه تشابه‌, کلمات شبیه تشابه‌ , مشابهت‌ به لاتین , مانند بودن‌ به لاتین , همگونگي‌. خارجی
دانلود فایل ها