ترجمه Simmer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوش‌.

Simmer به چه معناست و Simmer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Simmer

امدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امدن‌, ترجمه امدن‌, کلمات شبیه امدن‌ , جوش‌. به لاتین
دانلود فایل ها