ترجمه Simper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوزخند زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوسو زدن‌ (نور).

Simper به چه معناست و Simper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Simper

پوزخند زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پوزخند زدن‌, ترجمه پوزخند زدن‌, کلمات شبیه پوزخند زدن‌ , سوسو زدن‌ (نور). به لاتین
دانلود فایل ها