ترجمه Simple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نادان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساده‌ كردن‌.

Simple به چه معناست و Simple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Simple

نادان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نادان‌, ترجمه نادان‌, کلمات شبیه نادان‌ , ساده‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها