ترجمه Simply در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بسادگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واقعا , در فارسی : حقيقتا.

Simply به چه معناست و Simply یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Simply

بسادگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بسادگي‌, ترجمه بسادگي‌, کلمات شبیه بسادگي‌ , واقعا به لاتین , حقيقتا. به لاتین
دانلود فایل ها