ترجمه Simulacrum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمودناك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صورت‌ خيالي‌ , در فارسی : خيال‌ , به فارسی : تمثال‌ , سایر ترجمه ها : شبح‌ شباهت‌ وهمي‌

Simulacrum به چه معناست و Simulacrum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Simulacrum

نمودناك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمودناك‌, ترجمه نمودناك‌, کلمات شبیه نمودناك‌ , صورت‌ خيالي‌ به لاتین , خيال‌ به لاتین , تمثال‌ خارجی , شبح‌ در زبان , شباهت‌ وهمي‌انگلیسی
دانلود فایل ها