ترجمه Simulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شباهت‌ داشتن‌ به‌.

Simulate به چه معناست و Simulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Simulate

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , شباهت‌ داشتن‌ به‌. به لاتین
دانلود فایل ها