ترجمه Sing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خواندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سراييدن‌.

Sing به چه معناست و Sing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sing

خواندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خواندن‌, ترجمه خواندن‌, کلمات شبیه خواندن‌ , سراييدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها