ترجمه Single در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با tuo) جدا كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برگزيدن‌ , در فارسی : انتخاب‌ كردن‌.

Single به چه معناست و Single یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Single

با tuo) جدا كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی با tuo) جدا كردن‌, ترجمه با tuo) جدا كردن‌, کلمات شبیه با tuo) جدا كردن‌ , برگزيدن‌ به لاتین , انتخاب‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها