ترجمه Single Hearted در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وفادار , در فارسی : بي‌ ريا , به فارسی : يكدل‌.

Single Hearted به چه معناست و Single Hearted یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Single Hearted

امين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امين‌, ترجمه امين‌, کلمات شبیه امين‌ , وفادار به لاتین , بي‌ ريا به لاتین , يكدل‌. خارجی
دانلود فایل ها