ترجمه Single Space در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تك‌ فاصله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تو هم‌.

Single Space به چه معناست و Single Space یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Single Space

تك‌ فاصله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تك‌ فاصله‌, ترجمه تك‌ فاصله‌, کلمات شبیه تك‌ فاصله‌ , تو هم‌. به لاتین
دانلود فایل ها