ترجمه Singsong در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور يكنواخت‌ يا يك‌ وزن‌ خواندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌ نواخت‌ , در فارسی : يك‌ وزن‌

Singsong به چه معناست و Singsong یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Singsong

بط‌ور يكنواخت‌ يا يك‌ وزن‌ خواندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور يكنواخت‌ يا يك‌ وزن‌ خواندن‌, ترجمه بط‌ور يكنواخت‌ يا يك‌ وزن‌ خواندن‌, کلمات شبیه بط‌ور يكنواخت‌ يا يك‌ وزن‌ خواندن‌ , يك‌ نواخت‌ به لاتین , يك‌ وزن‌ به لاتین
دانلود فایل ها