ترجمه Sinicism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متابعت‌ از اداب‌ ورسوم‌ چيني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چيني‌ پرستي‌.

Sinicism به چه معناست و Sinicism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sinicism

متابعت‌ از اداب‌ ورسوم‌ چيني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متابعت‌ از اداب‌ ورسوم‌ چيني‌, ترجمه متابعت‌ از اداب‌ ورسوم‌ چيني‌, کلمات شبیه متابعت‌ از اداب‌ ورسوم‌ چيني‌ , چيني‌ پرستي‌. به لاتین
دانلود فایل ها