ترجمه Sinicize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چيني‌ كردن‌.

Sinicize به چه معناست و Sinicize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sinicize

دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌, ترجمه دادن‌, کلمات شبیه دادن‌ , چيني‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها