ترجمه Sinistrorse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lasrortsinis=) چپ‌ پيچ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيچيده‌ از چپ‌ براست‌.

Sinistrorse به چه معناست و Sinistrorse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sinistrorse

(lasrortsinis=) چپ‌ پيچ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lasrortsinis=) چپ‌ پيچ‌, ترجمه (lasrortsinis=) چپ‌ پيچ‌, کلمات شبیه (lasrortsinis=) چپ‌ پيچ‌ , پيچيده‌ از چپ‌ براست‌. به لاتین
دانلود فایل ها